POLITIKA KVALITY


Našim cieľom je spokojnosť zákazníkov, kde na prvom mieste stojí kvalita a bezpečnosť dodávaných potravín.

Naše laboratórium je zamerané najmä na kontrolu vstupných surovín počnúc senzorickou analýzou, mikrobiologiou (baktérie, pliesne, kvasinky), na fyzikálne a chemické charakteristiky surovín (spektrofotometrie, popol, kontrola vlhkosti). V tejto oblasti ďalej spolupracujeme s nezávislými akreditovanými laboratóriami.

Značná pozornosť je venovaná falšovaniu potravín. Nová verzia normy IFS 6.1 stavia dôraz na ochranu spotrebiteľa a určenie rizika podvodnej činnosti súvisiacej so zámenou, nesprávnym označením, falšovaním alebo podvádzaním.

Vo výrobnom procese sú striktne dodržiavané pravidlá správnej výrobnej a hygienickej praxe a proces výroby je monitorovaný a vyhodnocovaný v stanovených kritických bodoch (HACCP). Neustále sa rozširujúcim štandardom je magnetická detekcia a separácia kovových kontaminantov.

Maximálna pozornosť je venovaná príprave a priebežnému školeniu našich zamestnancov, aby sa zásady politiky kvality a bezpečnosti potravín stali prestížnou otázkou všetkých.

Bezpečnosť potravín a ich kvalita je garantovaná certifikáciou IFS (International Featured Standard), našim členstvom v ESA (European Spices Asociation) a certifikáciou pre dodávky v BIO kvalite.

 

KAM CHCETE POKRAČOVAŤ?