TECHNOLÓGIE, VÝVOJ, LOGISTIKA


V modernom výrobnom areáli sme vybavení technológiami na spracovanie suchých zmesí a marinád. Snažíme sa sledovať nové produkty na trhu, nové technológie a trendy. Tento prístup nám dovoľuje prichádzať s novými nápadmi a inováciami našich produktov.

Sme schopní podľa požiadaviek našich zákazníkov zabezpečiť vývoj zmesí ako pre gastronómiu, tak technologických zmesí pre výrobu potravín, prípadne dodávky komponentov (zložiek) do zmesí vyrábanými našimi zákazníkmi.

Komponenty pre výrobu potravín sme schopní dodávať v balení od 0,5 kg až po paletové dodávky. V možnosti rozvažovania takmer všetkých surovín vidíme z našej strany ústretovosť voči českým a slovenským malým a stredným potravinárskym podnikom a živnostenskej výrobe.

Celé skladové hospodárstvo je riadené systémom WMS (Warehouse Management System), ktorý znižuje chybovosť pri kompletizácii dodávok produktov i surovín a je postavený na práci s rôznymi typmi čiarových kódov.

V distribúcii produktov pre gastronómiu sú našimi významnými partnermi v Českej aj Slovenskej republike predovšetkým veľkoobchody. V priamom predaji využívame balíkové služby alebo vlastnú dopravu a pre paletové dodávky pre výrobcov potravín externého prepravcu.

 

KAM CHCETE POKRAČOVAŤ?